Pytania? Zadzwoń 507 207 093 lub napisz!

TriField TF2 - pytania i odpowiedzi

Opis urządzenia znajdą Państwo na tej stronie.

Tak, Ten miernik mierzy częstotliwości radiowe od 600 Mhz do 6 Ghz obowiązujące dla standardu 5G (piątej generacji), w tym częstotliwości 3,4-3,7 Ghz planowane do licytacji w Polsce w 2020r. oraz obecnie podstawową dla 5G częstotliwość 700Mhz (0,7Ghz). Urządzenie nie mierzy planowanych do wprowadzenia w dalszej przyszłości częstotliwości o niskiej przenikliwości tj. od 24 Ghz do 86 Ghz (dla tych częstotliwości barierę mogą stanowić nawet liście drzew).
Jednoznaczne bezpieczne poziomy promieniowania nie zostały zdefiniowane. Jednakże zgodnie z naszymi badaniami nie ma negatywnego wpływu promieniowania przy wartościach poniżej:
3 mG dla Standard MAG lub 5 mG dla Weighted MAG
50 V/m Standard ELEC lub Weighted ELEC
0.200 mW/m2 RF (pomiar pola) lub 1.000 mW/m2 (wartość szczytowa)
Poziomy te są standardowymi odczytami w domach i biurach, w których poziom pola elektromagnetycznego jest relatywnie niski. Maksymalne poziomy promieniowania dopuszczalne według norm krajowych są znacznie wyższe od poziomów, które tu podajemy.
Typowe pole magnetyczne jest emitowane przez silniki, urządzenia AGD i RTV, okablowanie i linie energetyczne. Pole elektryczne jest emitowane przez linie linie energetyczne, światła, gniazdka, przełączniki elektryczne i nieuziemione urządzenia. Częstotliwości radiowe (RF) można znaleźć w pobliżu nadających telefonów komórkowych i routerów WiFi, telefonicznych wież nadawczych, mikrofalówek, nadajników bezprzewodowych, telefonów stacjonarnych, walkie-talkie, stacji radiowych i telewizyjnych.
W obu. Tryby Standard MAG i Standard ELEC mierzą siłę pola bez względu na częstotliwość (40 Hz-100 kHz). Weighted MAG i Weighted ELEC mierzą wyższe częstotliwości powyżej 60 Hz. Wyższe częstotliwości tworzą wyższe przewodnictwo w ludzkim ciele. Przykładowo przy 60 Hz ludzki organizm otrzymuje impulsy pola 60 razy na sekundę, podczas gdy przy 120 Hz organizm ludzki otrzymuje dwukrotnie większą ilość impulsów (120 na sekundę) mimo, że pole pozostaje takie samo.
Duży licznik na wyświetlaczu pokazuje pomiar pola w czasie rzeczywistym i odnosi się do słupka pokazującego procentowe wartości (zajmującego całą szerokość wyświetlacza). Mały licznik umożliwia pomiar wartości szczytowych tzn rejestruje najwyższe wartości odczytu i wyświetla je przez 5 sekund lub do momentu gdy zostanie zarejestrowana wyższa wartość. Dla pomiaru pola magnetycznego i elektrycznego wartości należy odczytywać korzystając z pomiaru pola (duży licznik). Dla telefonów komórkowych, nadajników telefonicznych czy routerów WiFi, które emitują pole pulsacyjnie najbardziej użyteczny będzie odczyt wartości szczytowych (mały licznik).
Należy przejść po sprawdzanym pomieszczeniu z miernikiem w trybie RF. Góra obudowy skierowana w sprawdzanym kierunku. Jeśli wartość pomiaru wzrośnie, a w danym miejscu nie ma jakiegoś innego nadajnika to może być to podsłuch/ukryta kamera.
Ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym zapewniają specjalne farby i tkaniny ekranujące (więcej informacji pod linkiem). Do ekranowania wykorzystują specjalne technologie opracowane w tym celu, których skuteczność została potwierdzona w laboratoriach. Zapewniają one prawie 100% ochronę przed emisją na niskich częstotliwościach i wysokie tłumienie dla wysokich częstotliwości co zapewnia kompleksową ochronę.
Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas!